Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

6 ting å vurdere før du investerer i Kameos eiendomslån

6 ting du skal overveje før du investerer i Kameos ejendomslån

Når et lån publiseres på Kameos plattform, deler vi alltid informasjon om selskapet, selve prosjektet og sikkerhetspakken bak det, med deg. Det er imidlertid viktig at du som investor også gjør din egen analyse for å kunne ta en beslutning om prosjektet og investeringen passer for deg.

  • Del:

Vi mener at nøkkelen til en god investering er å forstå hva den lånte kapitalen skal brukes til. Derfor har vi listet opp 6 tips om hva du kan basere din egen analyse på, når du investerer i Kameos eiendomsprosjekter:


1. Risikoprofil

Alle lån på Kameos plattform tildeles en risikovurdering på en skala fra A-E, der A innebærer lavere risiko enn E, og er basert på risikoen Kameos samlede vurdering anser prosjektet for å være. Kameos risikovurdering kan brukes som et verktøy når du velger hvilke prosjekter som passer din spesielle risikoprofil og investeringsportefølje. Du kan gjøre investeringsporteføljen mindre sårbar ved å spre risikoen mellom flere lån og selskaper. Jo flere lån du investerer i, jo mindre vil den samlede avkastningen bli påvirket hvis et prosjekt har betalingsproblemer.


2. Underliggende sikkerhet

Prosjektene finansiert av Kameo har alltid en eller annen form for sikkerhet for lånet. Hvilken type sikkerhet varierer mellom hvert lån, men kan blant annet bestå av pant i fast eiendom eller personlig kausjon. Under lånets prosjektbeskrivelse kan du lese mer om hvilken sikkerhet som ligger bak lånet og hva pantet verdsettes til. Det kan være bra for deg som investor å vite hvilken sikkerhet lånet har, dersom selskapet skulle få betalingsproblemer.


3. Tilbakebetalingsplan

Det kan være interessant for deg å se på prosjektets nedbetalingsplan, for å få oversikt over hvordan selskapet planlegger å betale tilbake lånet. Planlegger selskapet å tilbakebetale lånet gjennom salg av eiendommen, eller gjennom refinansiering fra en bank?
Hvert prosjekt som publiseres på plattformen vår har en spesifisert tilbakebetalingsplan. Disse er alltid tilgjengelige for deg som investor. Her kan du også se hvor langt løpetid det er planlagt for prosjektet. Du bør være spesielt oppmerksom på dette i henhold til hvordan investeringshorisonten din ser ut. Investerer du langsiktig blir du kanskje ikke påvirket av lengre løpetid, mens, mens kortsiktige sparing kan være mer følsomme for lengre løpetid.


4. Selskapet og personene bak 

Hvem låner du pengene dine ut til? Sett deg inn i hvilket selskap du investerer pengene dine i. I hver prosjektbeskrivelse finner du et segment med opplysninger om både selskapet og personene bak prosjektet. Her kan du lese om hvor mange prosjekter selskapet har utviklet tidligere, hvordan organisasjonsstrukturen ser ut, og om selskapet har finansiert tidligere prosjekter gjennom Kameo.


5. Ulike transjer

Er prosjektet du vil investere i delt inn i forskjellige transjer? Eiendomslån på plattformen vår er ofte delt inn i forskjellige transjer, noe som kan være en fordel for både deg som investor, men også for låntakeren fordi betalingen av de forskjellige transjene samsvarer med de forskjellige fasene av eiendomsprosjektet. Alle transjer i et lån har vanligvis samme underliggende sikkerhet uavhengig av transjen, med mindre annet er angitt i "Sikkerhetspakken". Som investor kan du derfor velge om du foretrekker å investere i starten av prosjektet, eller om du foretrekker å begynne å investere i en senere prosjektfase. Les mer om investering i transjer her


6. Marked

Hold øye med markedet. Som med alle typer investeringer, er det lurt å holde seg oppdatert på markedet der investeringene dine er. I dette tilfellet er eiendomsmarkedet i Skandinavia. Vær klar over at fallende priser vil også kunne svekke sikkerheten for lånet. Det kan føre til at pant som før markedsutviklingen innebar god sikkerhet, ikke lenger gir full dekning for investorenes krav. Her kan det være lurt å se på prosjektets LTV (lån til verdi), dette reflekterer hvor stort lånet er sammenlignet med den verdien vi har beregnet og antatt at eiendommen vil ha når den er ferdigstilt.
 
Eksempel: 
Kameos långivere låner ut NOK 5M til et selskap som har en eiendom verdsatt til NOK 10M, lånets LTV vil være her 50%. Eiendommen må da selges for minst NOK 5M for at Kameos långivere skal få hele investeringen tilbake.  


Hvis du har spørsmål om et bestemt prosjekt, kan du bruke Q&A-siden for lånet. Spørsmålet dine vil deretter bli videresendt til låntakeren eller Kameos kredittanalytikere.


Lykke til med dine investeringer!


Les om risiko ved investering i eiendomslån her