Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Hva betyr risikoklassene egentlig?

Kameos risikoklasser

Alle Kameos lån utstyres med en risikoklasse fra A til E, men hva betyr disse risikoklassene egentlig?

  • Del:

Risikoklassen er Kameos måte å kommunisere den totale risikoen i et lån på. Bokstaven A til E innebærer en oppsummering av en risikovurdering der nøkkelpersoner, selskapets soliditet og likviditet, sikkerheter, marked og eventuelt prosjekt inngår.


Risikoklassen henger normalt sammen med den renten som tilbys for lånet, slik at investorene tilbys et rentenivå som står i forhold til den risikoen de tar ved investeringen. Markedet påvirker imidlertid også rentenivået, slik at enkel eller vanskeligere tilgang på finansiering fra crowd eller på andre måter (som egenkapital og bankfinansiering) påvirker rentenivået både opp og ned. Noen prosjekter og forretningsidéer «selger» bedre enn andre, og når finansieringen er enklere å skaffe fra markedet så går rentenivået ned selv om risikoklassen ligger fast. På samme måte kan vanskeligere tilgang til kapital gi høyere rente og bedre avkastning til investorene, selv om risikoklassen i seg selv skulle tilsi en lavere rente.


Kameos risikoklassifisering er Kameos egen. Den er bygget på Kameos interne risikomodell, og på erfaringer fra Kameos historiske og eksisterende portefølje av lån siden 2016 – i Norge, Sverige og Danmark. Selv om det blant crowdfunding-plattformer tidlig utviklet seg en standard med risikoklasser basert på tall eller bokstaver, er det ingen bransjenorm for hvordan risikoklasser skal fastsettes, og heller ikke for hvilke risikoklasser man kan eller skal operere med. Det betyr at man ikke kan sammenligne risikoklasser mellom plattformer. Faktisk viser historikk på plattformene at det kan være betydelige avvik mellom plattformer, og at noe som er risikoklasse A på én plattform tilsvarer risikoklasse D på en annen. Det eneste man med rimelighet kan sammenligne med, er derfor den enkelte plattformens egen statistikk.


Kameos risikoklasser kan brukes som et verktøy når du investerer. Vi har bedt analytiker og salgssjef Faraz om å forklare hva risikoklassene er basert på og hva forskjellene mellom et A- og et C-lån er. Artikkelen kan leses her. 

Vil du lese mer om Kameos risikoklasser og statistikk, finner du det her.