Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Hva er en investering – forklaring av metoden

Vad är en investering?

Hva er en investering og hva innebærer det å investere? Lær mer om investeringer med Kameo.

  • Del:

Hva er en investering?

Investering er et begrep alle har hørt og som brukes i mange forskjellige sammenhenger, men hva er egentlig en investering?

Kameo investera

Investering – definisjon av begrepet

En investering kan defineres som en innsats, i form av penger eller tid, med håp om å få tilbake en økt verdi i fremtiden. En passende definisjon kan være «innsats for en fremtidig gevinst», der man skaper en økende verdi i en organisasjon eller i et produkt, som kan gi avkastning til de som har muliggjort verdiøkningen. I privatøkonomiske sammenhenger kan en investering også kalles sparing, ettersom innsatsen er frosset en periode før gevinstutdeling. I samfunnsbyggende sammenhenger er investeringer snarere noe man ser vil skape verdi for innbyggere og infrastruktur.


Forskjellen mellom kostnad og investering

I regnskapssammenheng kan det oppstå forvirring om en utgift bør bokføres som en investering eller som en kostnad. Selv om en kostnad kan tolkes som en investering, og en investering på en måte er en kostnad, finnes det måter å skille de to på. Ved bokføring regnes en utgift som en investering hvis den innebærer en verdi i virksomheten over lengre tid og gir avkastning i fremtiden. Selv om fysiske eiendeler kan anses som investeringer i en ansatt eller for selskapet, regnes ikke inventar som investeringer.


Hva betyr det å investere?

Det å investere gir deg muligheter til gevinst og generøs avkastning, samtidig som det kan være en risiko å investere i eiendeler som mister verdi eller som sluker investeringen helt. Hvordan ulike investeringer utvikler seg og vurderes, avhenger hovedsakelig av hvilken investeringstype du velger, men også hvilken risiko du er villig til å ta. Samtidig som noen investeringer har en høyere risiko for å miste verdi, kan samme innsats føre til den største gevinsten.


Hva innebærer det å investere i eiendommer?

Det finnes hovedsakelig to måter å investere i eiendommer på. Før når man snakket om eiendomsinvesteringer handlet det om å kjøpe enkeltboliger og holde på, leie ut eller renovere boligen til verdien var høy nok til å selge den med fortjeneste. I dag har vi på Kameo åpnet muligheten for at enda flere kan investere i eiendom og få avkastning på investeringen i en samfunnsbyggende bransje. Vi evaluerer og analyserer pålitelige byggherrer som låntakere og gir deg muligheten til å investere fra 500 kr og oppover med årlige avkastninger basert på prosjektets lånerente. 


Opprett en konto og start med å investere