Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Hvordan bygger du en investeringsportefølje?

portefølje

Mange lurer på hvordan man bygger en god portefølje av investeringer. Bør man velge aksjer, fond eller eiendomslån? Å investere innebærer høyere risikoe enn sparing i banken, det er derfor viktig å være klar over hvordan man kan redusere risikoen i en total spareportefølje. 

  • Del:

Det finnes ingen fasit på hvordan man skal bygge opp en investeringsportefølje, og det finnes en rekke gode råd du kan ta med deg på veien. En balansert portfølje vil svinge mindre og gir vanligvis jevnere avkastning over tid, det kan derfor være lurt å spre investeringene dine på forskjellige aktivaklasser, bransjer og markeder. For å hjelpe deg på veien har vi samlet noen tips til hva du bør tenke på: 


1. Tid

En god ide er å dele opp din sparing utifra forskjellige tidshorisonter. En tommelfingerregel er at jo lengre sparingshorisont du har, jo høyere risiko kan du ta for muligheten til høyere avkastning. Husk imidlertid på at det er din egen risikovilje som skal styre dine investeringsbeslutninger. En god måte å dele opp din sparing på kan være: 

Buffersparing:
Sparepenger du skal ha tilgang til ved uforutsette hendelser. Denne delen av sparingen bør være lett tilgjengelige midler plassert i aktivaklasser med lav risiko. 

Målsparing:
Akkurat som det høres ut som, sparing til et bestemt mål. Det kan for eksempel være drømmereisen om et par år, et bryllup eller egenkapital til bolig. 

Langsiktig sparing:
Dette kan for eksempel være pensjon, sparing til barn eller annen sparing som er avsatt til bruk om tidligst fem år.


2. Ulike aktivaklasser

Det finnes mange ulike typer aktivaklasser og spareformer, for eksempel: aksjer, fond, obligasjoner og rentesparing i bedrifts- og eiendomslån. De ulike aktivaklassene er assosiert med ulike risikonivåer. I tillegg til å vurdere hvor stor risiko du er villig til å ta, kan det være lurt å tenke over hvor aktiv du vil være med sparingen og investeringene dine. Hvor mye tid vil du bruke på å sette deg inn i forskjellige selskaper, markeder, følge opp hvordan det går og gjøre endringer basert på dette? 


3. Ulike bransjer

Det kan være lurt å ikke ha alle dine investeringer i én bransje, men spre risikoen ut over flere ulike bransjer. Det skjer stadig forandringer i verden, både forventede og uforventede. Nye produkter eller teknologi utvikles, finanskriser oppstår og akkurat nå står vi midt i en pandemi. For å være mindre sårbar mot slike forandringene og uforutsette hendelser er det lurt å ha investeringer i flere ulike bransjer. 


4. Ulike geografiske områder

Akkurat som med bransjer er det en fordel å spre risikoen over ulike geografiske områder. Her kan det også oppstå hendelser som rammer et spesifikt land eller en region hardere enn andre. Du bør derfor ha en større spredning geografisk, og porteføljen din bør bestå av bedrifter som opererer i mer enn et område. 


Vil du legge til bedrifts- og eiendomslån i din portefølje? 

Bruk Kameo som en del av en diversifisert portefølje, sammen med for eksempel aksjer, fond eller andre aktivaklasser. Du bør også spre investeringene utover mange lån på Kameos plattform, da reduserer du sjansene for tap. Hvor mye du bør investere i lån gjennom Kameo, avhenger av den økonomiske situasjonen din - aldri invester mer enn du har råd til å tape.


Åpne konto her!