Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Hvordan vil Kameos lån påvirkes av prisfall i boligmarkedet?

Hur påverkas Kameo av fallande bostadspriser

At markedet på sikt både går opp og ned er helt normalt! Vi i Kameo er veldig nøye med å kreve gode sikkerheter i alle lån vi legger ut på plattformen for å minimere risikoen ved eventuelle fall i boligmarkedet. Her forklarer vi hvordan vi i Kameo jobber for å redusere din investeringsrisiko og hvorfor LTV er et viktig nøkkeltall.

  • Del:

Av Kameo


Grundig kredttvurdering

Grunnlaget for å redusere investeringsrisikoen er å forstå prosjektet og dets aktører. Alle lånene som publiseres på Kameos plattform har blitt grundig analysert og vurdert utifra fem variabler: Nøkkelpersoner, Selskapet, Lån & sikkerhet, Prosjekt & tilbakebetalingsplan og Eiendom/bransje. Les mer her.

I tillegg til å forstå hvert enkelt prosjekt og prosjektets forventede utfall, legger vi også mye energi og tid i å forstå hvordan alternative scenarier ser ut. Dette kan f.eks. være hvordan forsinkelser og prisøkninger håndteres, hvor mye buffer det er lagt inn i kalkylen, og hvor mye salgsprisen kan reduseres før et tap oppstår. Vi vil gjerne se at prosjektet kan lykkes i flere scenarier. Et siste steg før et lån publiseres på vår plattform er at hvert lån må godkjennes av Kameos kredittkomité. Kameos kredittkomité består av både interne beslutningstakere og eksterne eksperter, hvis sammensetning vil hjelpe oss til å forstå risikoen ved et prosjekt.

Kameo overvåker også alle aktive lån kontinuerlig. Vi følger med på hvordan prosjektene utvikles og jobber proaktivt sammen med låntaker i tilfeller der det oppstår utfordringer.


Hvordan påvirkes lånene om boligprisene faller?

Et viktig nøkkeltall knyttet til belåningsgrad er lån i forhold til verdi, som vanligvis omtales som 'Loan-to-Value (LTV)'. I gjennomsnitt er belåningsgraden på Kameos plattform rundt 60 %, noe som betyr at prisen for ferdigstilte prosjekter kan reduseres med gjennomsnittlig 40 % og lånet er fortsatt fullt støttet av verdien av prosjekt.

For å vurdere dette opp mot et historisk perspektiv kan man se på boligprisindeksen til SSB. Prisene på bruktboliger i Norge har vokst hvert år siden 1992 (som er så langt statistikken er tilgjengelig) med unntak av 2008, da falt prisene i landet med 1%. På kvartalsvis basis var det største fallet i samme periode på 7,3% i Q4 2008. Når det gjelder nye boliger har vi ikke statistikk like langt tilbake, men siden 2011 er det største prisfallet i et kvartal på 2,7% i Q3 2017.

Et annet viktig aspekt å ta i betraktning er at mange av prosjektene har en tendens til å ha en høy andel forhåndssolgte objekter med bindende avtaler, noe som gir ytterligere beskyttelse mot prisfall i boligmarkedet.