Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Spørsmål og svar: renter i Kameos eiendomslån

Kameos renter på eiendomslån

Hvorfor kan et lån med risikoklasse B ha samme rente som ett med risikoklasse C? Og hvorfor synes mange at renten var høyere tidligere? Dette er bare noen få spørsmål vi vet at mange av dere stiller. La oss forklare!

  • Del:

Hvilke faktorer betyr noe når Kameo setter renten?
Før et eiendomslån publiseres på Kameos plattform, har det blitt grundig analysert i samsvar med Kameos kredittpolicy.  Analysen evaluerer firmaet som søker lån, personene bak prosjektet, og ikke minst sikkerheten som kan gis for lånet. Analysen resulterer i en risikovurdering (A-E) som gjenspeiler risikoen Kameo anser lånet for å ha, og kan brukes som et verktøy når du som investor velger prosjekter.

Generelt reflekteres risikonivået i renten på et lån, det vil si at det gis høyere renter for høyere risiko. Kameo opererer imidlertid i et konkurranseutsatt marked, og det er mange andre aktører som er villige til å finansiere eiendomsprosjekter. Rentenivået kan derfor variere fra år til år - og fra prosjekt til prosjekt basert på markedet. Kameo streber alltid etter at alle parter skal være fornøyde med vilkårene i lånet: låntagere, investorer og Kameo.  


Har pandemien påvirket renten på Kameos eiendomslån?
I begynnelsen av pandemiutbruddet var det stor usikkerhet i markedet, noe som førte til en generell renteøkning. I andre kvartal 2020, da usikkerheten mellom covid-19 var størst (april-juni), var den gjennomsnittlige renten på svenske lån publisert på Kameos plattform 9,92%. Sammenlignet med den gjennomsnittlige renten i første kvartal 2020, på 8,65%.

Tilliten til eiendomsmarkedet har siden dette økt, og nå handler det mer om å følge nøye med på utviklingen, og på sikt analysere de langsiktige konsekvensene av pandemien for bransjen.


Hvorfor kan for eksempel et B-lån og et C-lån ha samme rente på 8 %?
Renten satt i Kameos eiendomslån reflekterer generelt risikonivået vi anser lånet å ha, det vil si høyere renter for høyere risiko. Men som nevnt tidligere opererer Kameo i et konkurranseutsatt marked, noe som betyr at det er flere aktører som er villige til å finansiere eiendomsprosjekter. Renteivået kan derfor variere fra prosjekt til prosjekt basert på hvordan markedet priser risikoen. I noen tilfeller fører dette til at to prosjekter blir tildelt samme rente, selv om Kameo mener at de tilhører ulike risikoklasser.


Hva kommer det av at renten på lån pleide å være høyere?
Siden starten har Kameo sett en kontinuerlig økning i investorer. Tidligere hadde vi bare kapasitet til å finansiere mindre eiendomsprosjekter, eller en mindre del av et prosjekt i form av et topplån. Konseptet crowdfunding var også relativt nytt for to-tre år siden, noe som førte til at hovedsakelig mindre aktører våget å teste Kameos finansieringsløsning.

I dag er majoriteten de fleste lånene vi publiserer på plattformen byggekreditt til større og mer etablerte aktører. Kombinasjonen av at låntakere i dag er generelt mer etablerte, og det faktum at byggekreditt er vanligvis sikret med pant i fast eiendom,  betyr at risikoen ved lånene har generelt gått ned. Noe som har resultert i at renten også er litt lavere. At vi blir kontaktet av større og mer etablerte aktører har blitt muliggjort etterhvert som vår crowd av investorer har blitt større,  og vårt konsept har blitt en mer anerkjent og pålitelig finansieringsløsning.


Tjener Kameo penger på lavere renter?
Kostnaden som låntager betaler består av to deler. Delvis rentekostnaden på lånt kapital som går til investorer på plattformen,  pluss gebyrene som Kameo belaster for tjenesten vi tilbyr.

Kameos kostnader og avgifter belastes bare låntakeren. Vi tar en formidlingsavgift på mellom 2-4 % av lånebeløpet. For långivere er Kameo helt kostnadsfritt.  

Nå kan vi, med hjelp fra alle Kamigos, finansiere byggekreditt for prosjekter som drives av mer etablerte aktører. Ofte konkurrerer Kameo her med banker som kan tilby låntakeren en rente på  mellom 3-5% pluss et oppsettgebyr. Fordelene som  Kameo kan tilby inkluderer   raskere ledetid, fleksibilitet rundt salgskrav, høyere belåningsgrad. Noe som betyr at vi i mange tilfeller vinner tilliten med en rente på 7-9% pluss oppsettgebyr.


Les også: Hvordan velger Kameos analytikere eiendomsprosjekter


Vil du åpne en Kameo konto og utforske mulighetene i eiendomslån? 
Åpne en kostnadsfri konto her