Spre risikoen og få en jevnere avkastning

Bra blandning i sparandet

Det er viktig å spre risikoen når det gjelder sparing og investeringer. Legger du "alle egg i samme kurv" øker følsomheten for endringer i markedet.

  • Del:

Å bygge en portefølje med forskjellige typer aktivaklasser er lurt for å spre risikoen. Om du fordeler sparepengene dine på forskjellige aktivaklasser, bransjer og markeder, vil du vanligvis få en jevnere avkastning over tid. Her er noen tips for å bygge en god portefølje: 


Tid

En god ide er å dele opp din sparing utifra forskjellige tidshorisonter. En tommelfingerregel er at jo lengre sparingshorisont du har, jo høyere risiko kan du ta for muligheten til høyere avkastning. Husk imidlertid på at det er din egen risikovilje som skal styre dine investeringsbeslutninger. En god måte å dele opp din sparing på kan være: 

1. Buffersparing
Sparepenger du skal ha tilgang til ved uforutsette hendelser. Denne delen av sparingen bør være lett tilgjengelige midler plassert i aktivaklasser med lav risiko. 

2. Målsparing
Akkurat som det høres ut, sparing til et bestemt mål. Det kan for eksempel være drømmereisen om et par år, et bryllup eller egenkapital til bolig. 

3. Langsiktig sparing
Dette kan for eksempel være pensjon, sparing til barn eller annen sparing som er avsatt til bruk om tidligst fem år


Ulike aktivaklasser

Det finnes mange ulike typer aktivaklasser og spareformer, for eksempel: aksjer, aksjefond, obligasjoner og bedriftslån. De ulike aktivaklassene er assosiert med ulike risikonivåer. I tillegg til å vurdere hvor stor risiko du er villig til å ta, kan det være lurt å tenke over hvor aktiv du vil være med sparingen og investeringene dine. Hvor mye tid vil du bruke på å sette deg inn i forskjellige selskaper, markeder, følge opp hvordan det går og gjøre endringer basert på dette? 


Ulike bransjer

Det kan være lurt å ikke ha alle dine investeringer i én bransje, men spre risikoen ut over flere ulike bransjer. Det skjer stadig endringer i omverdenen og i blant kan disse endringene, f.eks. at en ny teknologi utvikles, ha stor innvirkning på en spesifikk bransje. For å være mindre sårbar mot endringer er det derfor fordelaktig å ha investeringer i ulike bransjer. 


Ulike geografiske områder

Akkurat som med bransjer er det en fordel å spre risikoen over ulike geografiske områder, for å bli mindre sårbar for forandringer. Noen ganger skjer det hendelser som påvirker et land eller en region, og da er det lurt å ha vurdert denne risikoen på forhånd. For eksempel bør man ikke kun investere i bedrifter som bare opererer i Sverige, men sørge for en god spredning også geografisk. 


Er du interessert i å investere i bedrifts- og eiendomslån?

Åpne konto her!