Juniorlån til pågående prosjekt

Boin 1

Eiendomsutviklere benyttet Kameo til å skaffe juniorlån til et pågående prosjekt til 9% rente. Kameos investorer fikk 2. prioritets sikkerhet bak hovedbanken.

  • Del:

Leilighetene skulle selges ved ferdigstillelse, og en fleksibel løpetid på 3-6 måneder ble gitt for å gi utvikleren større frihet.

Låntaker benyttet seg av Kameos klientkonto-løsning for renter. Dette innebærer at Kameo holder igjen rentebeløpet for låntes løpetid på en klientkonto, og fordeler dette til investorene på månedlig basis. Dermed håndterte Kameo låneadministrasjonen på vegne av låntaker.