Långivere

Frågor och svar om att investera med crowdfunding

Spørsmål for långivere

  • Del:


Hvordan beskattes renteinntekter som jeg får på min Kameokonto i SEK?

Vi rapporterer renteinntekter til Skatteetaten og de beskattes på lik linje som andre renteinntekter.

Hvordan veksler jeg mellom Kameokontoer?

Du kan veksle direkte mellom din norske og svenske Kameokonto. Vekslingsfunksjonen finner du mellom din norske og svenske kontooversikt, under "min konto". Vi henter vekslingskursene direkte fra DNB, og det tilkommer et vekslingsgebyr på 50 kr for hver transaksjon. Transaksjonen vil ta 1-2 dager, avhengig av når du legger inn forespørselen.

Om jeg har en bankkonto i SEK, kan jeg gjøre et vanlig innskudd fra denne kontoen?

Ja. Du gjør et vanlig innskudd til Kameos SEK klientkonto hos DNB og benytter deg av betalingsreferansen for din SEK Kameokonto. Du finner mer informasjonen om dette under fanen ”Innskudd og uttak”.

Hva skjer med pengene mine dersom Kameo går konkurs?

Långiverens penger plasseres på en separat klientkonto hos DNB og er helt adskilt fra Kameos virksomhet. Dersom Kameo skulle gå konkurs er långiverens kapital derfor beskyttet fra Kameos kreditorer.
Alle låneavtaler består og vår tekniske plattform vil fremdeles være operativ selv om vi skulle gå konkurs. I praksis ville vår advokat evt noen andre utnevnt av konkursforvalter sørge for at rentebetalingene kommer som normalt, fortrinnsvis via plattformen, helt til alle lån er tilbakebetalt. Med andre ord - låntakers forpliktelse til å betale tilbake forandres ikke.

Gjelder innskuddsforsikringen når jeg investerer gjennom Kameo?

Långiverens kapital er ikke beskyttet av den statlige innskuddsforsikringen når den befinner seg på klientkonto hos DNB. 

Må jeg betale skatt av inntekten jeg får fra mine investeringer?

Ja. Den inntekten du får i form av rente på lånene beskattes som allmenn renteinntekt, og skal vises i din selvangivelse. Kameo plikter å levere inn opplysninger til Skatteetaten, og renteinntektene kommer derfor til å være forhåndsutfylt i din selvangivelse. 

Kan jeg investere gjennom Kameo fra min private investeringskonto?

Nei, foreløpig går det ikke an å bruke en privat investeringskonto for å investere gjennom Kameo. 

Hva slags risiko medfører det å låne ut penger gjennom Kameo?

Å låne ut penger til et selskap medfører alltid en risiko, og når man bestemmer seg for å investere må man være klar over akkurat det. Alle selskap på Kameos plattform har gjennomgått en kredittvurdering utført av Experian/Bisnode. Alle selskap som publiseres på hjemmesiden anses derfor å være kredittverdige. Dette må imidlertid ikke ses på som en garanti, og låntakerne kan fortsatt få betalingsproblemer. Uavhengig av kredittvurderingen finnes det alltid en mulighet for at investorene taper deler av eller hele sin investering. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.

Les mer om risiko her.

Hvor mye kan jeg låne ut?

For å tilfredsstille krav fra det norske Finanstilsynet, har Kameo innført følgende utlånsbegrensninger:

  • Maksimalt utlån per kalenderår per långiver: 800 000 kroner;
  • Ingen långiver kan tegne seg for mer enn 20 % av et enkelt lån;
  • Renter fra utlånsbasert virksomhet må ikke overstige 50 % av en långivers samlede inntekter (dvs. samlede inntekter fra lønn, andre investeringer osv.).

Les mer om begrensninger av utlån her.

Hvordan identifiserer jeg meg som investor?

Du identifiserer deg ved hjelp av BankID eller ved å laste opp en kopi av ditt pass og en regning som er sendt til din hjemadresse.

Hvordan tar jeg penger ut fra Kameo?

Vi har ikke lenger mulighet til å oppbevare midler som ikke er knyttet til en låneavtale på vår klientkonto. Derfor vil renter og avdrag bli utbetalt til din registrerte bankkonto fortløpende. Renteinntekter og midler på svensk Kameokonto må begjæres utbetalt som før.

Les mer om inn- og utbetalinger her.

Finnes det et minimumsbeløp for å overføre penger til Kameo?

Det er kun mulig å investere hele 500-kroners beløp i prosjektene. Ettersom man ikke kan sette inn penger som ikke er knyttet til låneavtaler, vil man heller ikke lenger kunne sette inn mindre enn 500 kroner.

Hva skjer om et lån ikke fulltegnes?

Dersom et lån ikke blir fulltegnet innen fristen, kan låntaker velge å akseptere et mindre beløp. Låntaker også forpliktet til å akseptere et mindre beløp dersom det på forhånd er avtalt et minste lånebeløp (det vil fremkomme av prosjektsiden for lånet). Et bud er bindende når långiver avgir det. Dersom ikke ønsket lånebeløp, eller et mindre beløp som låntaker godkjenner, oppnås i en låneauksjon, vil alle avgitte bud kanselleres og beløpene vil bli tilbakeført til respektive långiveres bankkonto.

Når utbetales renten?

Det vil gå 5 virkedager fra lånet fulltegnes til renten løper. Deretter utbetales rentene månedlig, kvartalsvis eller halvårlig. Informasjon om dette finner du alltid på prosjektsidene.

Kjøper Lindorff avtalene til en gitt % av lånesummen, eller er dette en avregning i hvert enkelt tilfelle?

Ingen avregning for hvert lån. Kjøpes til 1% + en profit-sharing. Lindorff Capital vil 50 dager etter forfallstidspunkt (=uteblitt betaling av rente og eller lånets hovedstol eller evt. andre situasjoner som trigger default) kjøpe lånet fra långivere og betale 1% av lånesummen som fordeles ut til hver enkelt långiver. Deretter vil Lindorff drive inn fordringen. Det Lindorff driver inn betales så ut til långiverne etter fratrekk for Lindorff sin andel. I tabellen under kalles dette «profit sharing», der selger er långivere og kjøper er Lindorff. Det betyr at dersom Lindorff driver inn hele lånet, for eksempel ved å selge pantesikret eiendom, og det er et lån med risikoklasse A, vil inkassoselskapet få 10 % av fordringen og långiverne få 90 % av fordringen. I tillegg har jo Lindorff kjøpt for 1%. Til fratrekk kommer evt. juridiske kostnader ifm. inndrivelse. Dette er ufordelaktig for långivere ettersom de må betale «en avgift» til Lindorff, samtidig som det er meget fordelaktig da en av verdens beste inkassoselskaper forsøker å drive inn fordringen (øker sannsynligheten for at långivere får noe tilbake ved mislighold).

Lindorff

Vil det bli gitt informasjon om potensielt tap dersom mislighold ved presentasjon av de enkelte prosjektene?

Ja. Det vil fremkomme på hvert låns prosjektside. 

Er det garantert at dette selskapet vil kjøpe samtlige misligholdte avtaler, eller kan en investor risikere og tape hele investeringen?

Lindorff vil kjøpe alle misligholdte lån, men långiveres risiko forblir. Långivere kan tape inntil 99 % (de får 1% når Lindorff kjøper fordringen) dersom Lindorff ikke klarer å drive inn noe ved et mislighold. Det er usannsynlig at det blir 99% tap, ettersom alle lån på Kameo-plattformen har sikkerhet.