#4382 - Erfaren eiendomsutvikler søker finansiering til frigjøring av egenkapital med pant i eiendom Avsluttet

12% årlig rente| Risikoklasse C

Selskapet ønsker å låne totalt 3 000 000 NOK til å frigjøre egenkapital i pågåendende prosjekter. Rasjonale bak egenkapitalfrigjøringen er selskapets ønske om å disponere over ytterligere egenkapitalressurser og styrke likviditeten i selskapet. Dette muliggjør også en mer fleksibel inntreden i fremtidige prosjekter av interesse, skulle de komme over slike prosjekter.

Lånet er planlagt å tilbakebetales etter avtale innen 18 måneder. Lånet sikres med andre prioritets pant i en utleiebolig i Oslo og lånet planlegges å tilbakebetales ved ferdigstillelse og salg av prosjekt i selskapets portefølje.

Kameos långivere har tidligere finansiert lån til søsterselskapet Juni Eiendom AS, hvor prosjektene er realisert og lånene er fullt tilbakebetalt til investorene.

Se tidligere lån her:
Lån 3822
Lån 3408

Prosjektets styrker

  • Pant i eiendom
  • Erfaren eiendomsutvikler
  • Tidligere tilbakebetalte lån til Kameo
  • Exit gjennom salg av utviklingsprosjekt  

Nothing here yet.