#4389 - Voksende entreprenørselskap søker refinansiering av driftskapital Avsluttet

12% årlig rente| Risikoklasse C

Selskapet ønsker å låne totalt 4 000 000 til refinansiering av vekstkapital. Det opprinnelig lånets formål var frigjøring av kapital for å styrke likviditeten frem til ferdigstillelse av internt prosjekt. Prosjektet er planlagt å bli overlevert til kundene i månedsskifte november/desember 2023. Selskapet opptrer som totalentreprenør for eksterne byggherrer og for konsernets prosjekter i egenregi.

Se vekstkapitallånet her:
Lån #3784

Morselskapet har tidligere gjort to lån via Kameo på til sammen 10 000 000 NOK for å refinansiere et eksternt lån og nedbetale kassekreditt. De to lånene er gjort opp, og ble tilbakebetalt innen forfall.

Se tidligere tilbakebetalt lån her:
Lån #3503
Lån #3424

Prosjektets styrker

  • Entreprenørselskap med gode referanseprosjekter og lang erfaring
  • Morselskapsgaranti
  • Tilbakebetalt tidligere lån innen forfall

Nothing here yet.