Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

#4388 – Utvikler søker topplån tilknyttet eiendom med rammetillatelse Avsluttet

14% årlig rente| Risikoklasse C

Selskapet ønsker å låne totalt 2 000 000 NOK til å frigjøre egenkapital som er bundet opp i en eiendom i Oslo. Eiendommen har nylig fått rammetillatelse til å bygge en enebolig og en tomannsbolig. I dag består eiendommen av en eksisterende enebolig som det er planlagt å rive i tiltaket.

Eiendommen ble kjøpt for 16 500 000 NOK i 2021, og fikk rammetillatelse i august 2023. Rammetillatelsen medfører en økning i eiendommens verdi, estimert til 23 000 000 NOK av ekstern eiendomsmegler 10.august 2023. Kjøpet av eiendommen og byggingen er bankfinansiert, og banken har satt krav om at to av tre hus er solgt før byggelånet åpnes. Planen er å ferdigstille prosjektet i løpet av 2024.

Midlene som selskapet låner skal brukes til å tilbakebetale siste del av utestående vekstkapitallån som selskapet har tatt opp via Kameo: lån #3657, #3702 og #3715 på totalt 10 000 000 NOK. Kameo publiserte lån #4316 i juli på 8 000 000 NOK, som refinansierer størstedelen av nevnte lån. I tillegg har låntaker tilbakebetalt 500 000 NOK til Kameos långivere i lånet. Resterende beløp på 500 000 NOK skal dekke fremtidige rentebetalinger, og holdes på en egen rentebetalingskonto.

Lånet sikres med andre prioritets pant i eiendom og personlig kausjon. Låntaker har opsjon til å forlenge lånets løpetid med ni måneder utover 12 måneder. Selskapet forplikter seg til å benytte salgsproveny fra et prosjekt på Tåsen i Oslo til å tilbakebetale lånet. Tåsen-prosjektet forventes ferdigstilt Q4 2023, og tre av fire enheter er forhåndsolgt.

Selskapet har i dag ni prosjekter under utvikling, hvorav tre er forventet å generere inntekter gjennom ferdigstillelse og salg i løpet av de neste 18 månedene. To av selskapets prosjekter har tatt lenger tid enn planlagt og dette har bundet opp egenkapitalen og gitt økte kostnader i selskapet. Selskapet vil avsette deler av beløpet på depot-konto for fremtidige rentebetalinger, i påvente av realisering av selskapets prosjekter.

Andre lån som selskapet har tatt opp via Kameo:

Lån 4316

Rathkes gate:
Lån 4128
Lån 4140

Hellumhjørnet Bolig AS:
Lån 4176
Lån 4217
Lån 4218
Lån 4303

Vekstkapitallån:
Lån 3657 
Lån 3702 
Lån 3715

Ut over lån gjennom Kameo har selskapet også finansiering gjennom bank. Totale rentekostnader per måned ligger i dag, inkludert dette lånet, på ca 700 000 NOK.

Prosjektets styrker

  • Selskapet har en prosjektportefølje med total salgsverdi på tilsammen ca 1.5 mrd NOK, og en verdijustert egenkapital (netto porteføljeverdi) på ca 420 MNOK
  • Pant i eiendom i attraktivt boligområde i Oslo